د سرو زرو ساحل مرکز - پر ضد - جنسي تاوتریخوالی - ملګري جنسي تیری

زما ملګری، یو تیریستونکی؟

adminaccount888 تازه ترین خبرونه

د آسټرالیا لپاره منظم سفرونو په توګه، ډریری او مریم د هغو ادارو څخه لیدنه کوي چې د انعام بنیاد لپاره ورته کار کوي. پدې سفر کې موږ د دریو داسې سازمانونو سره لیدلي دي. لومړنۍ اداره چې موږ ورسره لیدنه وکړه د ...

د قانون رضايت

په قانون کې رضايت څه دی؟

دا قانون ته عمومي الرښود دی او حقوقي مشورې نه جوړېږي. په 2003 کې په انګلستان او ویلس کې د جنسي جرمونو قانون، او په سکاټلینډ کې د جنسي جرمونو قانون په 2009 کې، د دې لپاره بیان کړئ چې د دې لپاره معنا ...